Eldrerådet

Innkalling

Eldrerådet innkalling 09.03.15 (PDF 74KB)

Protokoll

Protokoll Eldrerådet 09.03.15 (PDF 77KB)

Saker til behandling

SakTittel
Godkjenning av protokoll 26.01.2015
15/5
15/6
15/7
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kingogate bo- og rehabiliteringssenter
15/8
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 05.12.2014
15/9
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 03.12.2014
15/10
Årsrapport 2014 for Tilsynsutvalg 2
15/11
Årsrapport 2014 for Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
15/12
Kvalitetssikring av legemidler til eldre
15/13

Tid og sted

Dato

Mandag 9. mars 2015

Tid

klokken 14:30