Møte i Sagene eldreråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 24.08.2015 (PDF 164KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Eldreråd 24.08.15 (PDF 96KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 15/19
Verbalvedtak VB7 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
ER 15/20
Ordningen med elektronisk distribusjon av møtedokumenter
ER 15/21
Det sentrale eldreråds årsmelding for 2014
ER 15/22
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 11.03.2015
ER 15/23
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 11.03.2015
ER 15/24
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 11.03.2015
ER 15/25
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 29.04.2015
ER 15/26
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 29.04.2015
ER 15/27
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 10.05.2015
ER 15/28
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 12.05.2015
ER 15/29
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 04.06.2015
ER 15/30
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 04.06.2015
ER 15/31
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 04.06.2015

Tid og sted

Dato

Mandag 24. august 2015

Tid

klokken 14:30