Møte i Sagene eldreråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 30.11.15 (PDF 80KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 30.11.15 (PDF 50KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 15/35
Valg av leder og nestleder av Eldrerådet for perioden 2015-2019
ER 15/36
Valg av representant og vararepresentant til brukerråd ved Sagene-Torshov seniorsenter
ER 15/37
ER 15/38
Tilleggsinnstilling til budsjettet for 2016
ER 15/39
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter
ER 15/40
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 08 10 2015

Tid og sted

Dato

Mandag 30. november 2015

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschows gate 2A, OSLO