Møte i Sagene eldreråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 01.02.16 (PDF 99KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 01.02.16 (PDF 93KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 16/1
ER 16/2
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - Bydel Sagene 2015 - 2016
ER 16/3
ER 16/4
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenteret for utviklingshemmede i Vøyensvingen 14.12.2015
ER 16/5
Rapport fra tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO