Til innhold
Eldrerådet

Møte i Sagene eldreråd

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Mandag 7. mars 2016

Tid

klokken 15:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 07.03.16 (PDF 163KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 07.03.16 (PDF 88KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 16/6
ER 16/7
ER 16/8
Oversendelse av årsmelding 2015 for Det sentrale Eldreråd