Til innhold
Eldrerådet

Møte i Sagene eldreråd

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Mandag 18. april 2016

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 18.04.16 (PDF 106KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 18.04.16 (PDF 99KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 16/9
Sagene-Torshov seniorsenter - Årsmelding og årsregnskap 2015
ER 16/10
Høring om forslag om ny § 10 b i kommuneloven om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
ER 16/11
Referat fra møte i Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 6. januar 2016
ER 16/12
Referat fra møte i Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 29. februar 2016
ER 16/13
Rapport fra tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter