Til innhold
Eldrerådet

Møte i Sagene eldreråd

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Mandag 24. oktober 2016

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Arbeidermuseet i Sagveien 28

Sted

Sagveien 28, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 24.10.16_med handlingsplan (PDF 120KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 25.10.16 (PDF 193KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 16/20
ER 16/21
Strategi for helse, mestring og omsorg - Bydel Sagene 2017-2020
ER 16/22
Utkvittering av verbalvedtak tilknyttet avdeling helse og mestring 2016
ER 16/23
ER 16/24
Budsjett 2017 for Sagene-Torshov Seniorsenter