Møte i Sagene eldreråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 30.01.17 (PDF 158KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 30.01.17 (PDF 177KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 17/1
Tiltak for å øke valgdeltakelsen ved stortings- og sametingsvalget 2017
ER 17/2

Tid og sted

Dato

Mandag 30. januar 2017

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO