Møte i Sagene eldreråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 06.03.17 (PDF 77KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 06.03.17 (PDF 77KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 17/3
ER 17/4
Årsrapport 2016 for Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tid og sted

Dato

Mandag 6. mars 2017

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO