Møte i Sagene eldreråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 24.04.17 (PDF 222KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 24.04.17 (PDF 85KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 17/5
ER 17/6
ER 17/7
ER 17/8
ER 17/9
Referat fra allmøte for brukere av hjemmetjenesten 13.03.2017
ER 17/10

Tid og sted

Dato

Mandag 24. april 2017

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO