Eldrerådet

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 21.08.17 (PDF 189KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 21.08.17 (PDF 203KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 17/12
Høring - strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov
ER 17/13
Pilotprosjekt «Mobile erindringskasser i Bydel Sagene»

Tid og sted

Dato

Mandag 21. august 2017

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO