Eldrerådet

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 18.09.2017 (PDF 263KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 18.09.17 (PDF 205KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 17/14
ER 17/15
Rapport fra gjennomført tilsyn ved Akerselva sykehjem 13.06.2017

Tid og sted

Dato

Mandag 18. september 2017

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO