Eldrerådet

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 03.06.19 (PDF 155KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 03.06.2019 (PDF 66KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 19/13
Handlingsplan for sunt og bærekraftig kosthold i bydelens tjenester, 2019-2020
ER 19/14
ER 19/15
ER 19/16
Folkevalgte tilsyn med sykehjem og hjemmebaserte tjenester

Tid og sted

Dato

Mandag 3. juni 2019

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Systuen i underetasjen på Treschows hus

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO