Til innhold
Eldrerådet

Møte i Sagene eldreråd

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Mandag 19. august 2019

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Systuen i underetasjen på Treschows hus

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 19.08.19 (PDF 127KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 19.08.2019 (PDF 172KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 19/17
Revisjon av reglement for bydelene – Bystyrets vedtak av 19.06.19
ER 19/18
Høring – Revidert instruks for kommunale tilsynsutvalg i institusjon mv og instruks for kommunale tilsynsutvalg for tjenester i hjemmet
ER 19/19
Oppfølging av tiltaksplan for demensarbeidet i Bydel Sagene