Politikk og politiske møter

E-post:

Sagene eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Hansen, Erik

Leder av Sagene eldreråd

Telefon: 905 49 012

Født: 1947

Blomberg, Unni

Nestleder av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 922 83 139

Født: 1948

Simonsen, Steinar

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 905 24 228

Født: 1944

Østvold, Willy

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Sagene eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 920 22 516

Født: 1943

Bakken, Kjell

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 928 63 351

Født: 1950

Endsjø, Thor Øistein

Medlem av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Telefon: 906 58 365

Født: 1936

Øyen, Harald

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 930 00 679

Sundrønning, Ingvild

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 959 66 573

Født: 1950

Yrke: 1942

Thomsen, Eva Anne

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 905 39 088

Født: 1945

Heger, Annik

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 900 51 080

Født: 1946

Yrke: 1942