E-post:

Sagene eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 07.02.
    Klokkeslett 14:30-16:30
    Sagene samfunnshus, River'n

Se hele kalenderen

Medlemmer

Hansen, Erik

Leder av Sagene eldreråd

Telefon: 90 54 90 12

Født: 1947

Blomberg, Unni

Nestleder av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 92 28 31 39

Født: 1948

Simonsen, Steinar

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 90 52 42 28

Født: 1944

Østvold, Willy

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Sagene eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 92 02 25 16

Født: 1943

Bakken, Kjell

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 92 86 33 51

Født: 1950

Endsjø, Thor Øistein

Medlem av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet

Telefon: 90 65 83 65

Født: 1936

Øyen, Harald

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 93 00 06 79

Sundrønning, Ingvild

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 95 96 65 73

Født: 1950

Yrke: 1942

Thomsen, Eva Anne

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 90 53 90 88

Født: 1945

Heger, Annik

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 90 05 10 80

Født: 1946

Yrke: 1942