Politikk og politiske møter

E-post:

Sagene eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

 1. Dato 08.02.
  Klokkeslett 14:30-16:30
  Treschows hus
 2. Dato 15.03.
  Klokkeslett 14:30-16:30
  Treschows hus
 3. Dato 19.04.
  Klokkeslett 14:30-16:30
  Treschows hus

Se hele kalenderen

Medlemmer

Hansen, Erik

Leder av Sagene eldreråd

Telefon: 905 49 012

Født: 1947

Blomberg, Unni

Nestleder av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 922 83 139

Født: 1948

Simonsen, Steinar

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 905 24 228

Født: 1944

Østvold, Willy

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Sagene eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 920 22 516

Født: 1943

Bakken, Kjell

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 928 63 351

Født: 1950

Endsjø, Thor Øistein

Medlem av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Telefon: 906 58 365

Født: 1936

Øyen, Harald

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 930 00 679

Sundrønning, Ingvild

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 959 66 573

Født: 1950

Yrke: 1942

Thomsen, Eva Anne

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 905 39 088

Født: 1945

Heger, Annik

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 900 51 080

Født: 1946

Yrke: 1942