Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

For deltakelse under åpen halvtime kontakt møtesekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no innen kl 12.00 torsdag 17. desember.

Innkalling

Innkalling Sagene Bydelsutvalg 17.12.20 (PDF 366KB)

BU-bok 17.12.20 (PDF 56,4MB)

Protokoll

Protokoll budsjettbehandlingen Sagene bydelsutvalg 17.12.20 (PDF 259KB)

Protokoll Sagene bydelsutvalg 17.12.20 (PDF 187KB)

Saker til behandling

SakTittel
BU 20/76
BU 20/77
BU 20/78
BU 20/79
BU 20/80
Høring av kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2020
BU 20/81
Høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel
BU 20/82
BU 20/83
BU 20/84
Bruksendring fra barnehage til aktivitetshus med kontorarbeidsplasser for privat tjenesteyting - Vossegata 17
BU 20/85
Orientering om oppfølgingsundersøkelse etter revisjonsrapport om parkdriften
BU 20/86
Uttreden av Bydelsutvalget og Oppvekst- og velferdskomitéen. Oppnevning av nytt medlem til Oppvekst- og velferdskomitéen.
BU 20/87
Uttreden av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. desember 2020

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted