Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

For deltakelse under åpen halvtime kontakt møtesekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no innen kl 12.00 torsdag 17. spetember.

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 17.09.20 (PDF 426KB)

BU-boken 17.09.20 (PDF 6,7MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 17.09.20 (PDF 176KB)

Saker til behandling

SakTittel
BU 20/47
BU 20/48
BU 20/49
Representantforslag Trafikksikkerhet for fotgjengere langs Torshovdalen
BU 20/50
BU 20/51
BU 20/52
BU 20/53
BU 20/54
BU 20/55
BU 20/56
BU 20/57
BU 20/58
Uttalelse til søknad om bruksendring fra barnehage til bolig - Vossegata 35

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. september 2020

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted

Digitalt