Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

På bakgrunn av smittesituasjonen og for å begrense sosial kontakt i størst mulig grad, vil bydelsutvalgets møte 9. desember arrangeres digitalt. Beslutningen er tatt i samråd med bydelsoverlegen. 

Møtet streames på bydelens Facebook-sider.

For påmelding til Åpen halvtime kontakt møtesekretær elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 09.12.21 (PDF 407KB)

Protokoll

Protokoll budsjettbehandlingen Sagene bydelsutvalg 09.12.21 (PDF 545KB)

Protokoll Sagene bydelsutvalg 09.12.21 (PDF 262KB)

Saker til behandling

BU-bok 09.12.21 (PDF 8,1MB)

SakTittel
BU 21/70
BU 21/71
BU 21/72
Høring - Ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune
BU 21/73
Revisjon av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune
BU 21/74
VH1 Pandemiens effekt på ansatte og beboere på sykehjem og boliger i bydelen
BU 21/75
BU 21/76
BU 21/77
Representantforslag av MDG, AP, SV og R - Bruk av parker og friområder til større arrangement
BU 21/78
Bydel Sagene forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. desember 2021

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted

Digitalt