Om møtet

For deltakelse under åpen halvtime kontakt møtesekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no innen kl 12.00 torsdag 18. februar.

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 18.02.21 (PDF 524KB)

BU-boken 18.02.21 (PDF 21,3MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 18.02.21 (PDF 240KB)

Saker til behandling

SakTittel
BU 21/01
BU 21/02
BU 21/03
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i 2021
BU 21/04
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser
BU 21/05
Høring om endringer i barnehageloven - plikt til å vurdere barns norskkunnskaper
BU 21/06
Høring - Revisjon av parkeringsnormene for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune
BU 21/07
BU 21/08
BU 21/09
Innspill til anmodning om oppstart av plansak - Vossegata 31B med flere
BU 21/10
BU 21/11
BU 21/12
BU 21/13
BU 21/14
Uttreden av Oppvekst- og velferdskomitéen, Helse- og mestringskomitéen og Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
BU 21/15
Supplerende innstilling til driftsstyrer i Bydel Sagene

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. februar 2021

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted

Digitalt