Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 19.03.2015 (PDF 234KB)

Protokoll

BU-protokoll 19.03.15_korrigert (PDF 148KB)

Saker til behandling

BU-boka 19.03.15 (PDF 5,1MB)

SakTittel
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
15/8
15/9
15/10
15/11
15/12
Priser for graving og utleie av arealer til riggplass
15/13
15/14
Rådet for funksjonshemmedes årsmelding 2014
15/15
15/16
Oppnevning av nytt varamedlem i Arbeidsutvalget
15/17
Søknad om fritak fra vervet som medlem av Helse- og sosialkomiteen
15/18
Innstilling til valg av medlem og varamedlem til skolemiljøutvalget for Nordpolen skole

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. mars 2015

Tid

klokken 18:30