Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 30.04.2015 (PDF 123KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 30.04.2015 (PDF 62KB)

Saker til behandling

BU-boken 30.04.15 (PDF 14,3MB)

SakTittel
Foreløpig protokoll fra møte 19.03.15
15/19
15/20
Kvartalsrapport for første kvartal 2015
15/21
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2015
15/22
Utvidelse av bokollektiv for ungdom - opprettelse av 3 deltidsstillinger
15/23
15/24
15/25
Handlingsplan for å redusere og motvirke barne- og familiefattigdom i Bydel Sagene 2013-2017 - oppfølging og resultater 2013-2015
15/26
Utvidelse av publikumsmottaket i NAV
15/27
Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 – prioritering av tiltak
15/28
Vitaminveien 11 - offentlig ettersyn av utbyggingsavtale
15/29
15/30
15/31
Saksdokumenter til BU-møte i papirform

Tid og sted

Dato

Torsdag 30. april 2015

Tid

klokken 18:30