Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 11.06.2015 (PDF 110KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 11.06.2015 (PDF 72KB)

Saker til behandling

BU-boken 11.06.15 (PDF 5,5MB)

SakTittel
BU 15/32
Økonomioppfølging per 30. april 2015
BU 15/33
BU 15/34
Høringsuttalelse - alkoholpolitisk handlingsplan
BU 15/35
Treschows gate 16 - initiativ for omregulering til friområde
BU 15/36
BU 15/37
BU 15/38
BU 15/39
VB6 Bekymringsmeldinger til barnevernet
BU 15/40
Utkvittering av verbalvedtak VH3 - Alternative tilbydere
BU 15/41

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. juni 2015

Tid

klokken 18:30