Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 08.10.2015 (PDF 88KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Bydelsutvalg 08.10.15 rettet (PDF 154KB)

Saker til behandling

BU-boken 08.10.15 (PDF 144,7MB)

SakTittel
BU 15/48
Økonomioppfølging per 31. august 2015
BU 15/49
Tertialrapportering andre tertial 2015
BU 15/50
Plan for sykkelveinettet i Oslo - høring
BU 15/51
BU 15/52
BU 15/53
BU 15/54
Uelandsgate 85 – regulering til boligeller skoleformål
BU 15/55
VK6 - Kildesortering i offentlige rom
BU 15/56
VK9 Dyrkingslag på Haarklous Plass og oppdatering på Spiselige Sagene prosjektet
BU 15/57
Endring av komitéers ansvarsområde som følge av ny organisasjonsstruktur
BU 15/58

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. oktober 2015

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO