Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 01.09.16 (PDF 187KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 01.09.16 (PDF 151KB)

Saker til behandling

BU-boken 01.09.16 (PDF 18,8MB)

SakTittel
BU 16/45
BU 16/46
BU 16/47
BU 16/48
BU 16/49
Høring av planstrategi og planprogram for revisjon av Oslo kommuneplan
BU 16/50
Bydel Sagenes uttalelse til forskrift om tilskudd til urbant landbruk i Oslo kommune
BU 16/51
Bydel Sagenes uttalelse til ny avfallsstrategi for Oslo mot 2025
BU 16/52
Oppnevnelse av representant til foreldreutvalg for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo (FUB Oslo)
BU 16/53

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. september 2016

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo