Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 16.03.17 (PDF 112KB)

BU-saker mars 2017 (ZIP 612KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 16.03.17 (PDF 37KB)

Vedlegg til møteprotokoll BU 16.03.2017 - Svar til Bymiljøetaten 230217 (PDF 205KB)

Saker til behandling

BU-boken 16.03.17 (PDF 1,1MB)

SakTittel
BU 17/7
BU 17/8
BU 17/9
BU 17/10
Årsrapport 2016 for Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
BU 17/11
BU 17/12
Søknad om fritak fra vervet som medlem av Rådet for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. mars 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo