Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 04.05.17 (PDF 89KB)

BU-saker mai 2017 (ZIP 26,4MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 04.05.17 (PDF 45KB)

Saker til behandling

BU-boken 04.05.17 (PDF 33,3MB)

SakTittel
BU 17/14
BU 17/15
BU 17/16
BU 17//17
Utleie av kommunal grunn i Bydel Sagene - oppdatering av politiske retningslinjer for utleie til uteservering
BU 17/18
BU 17/19
BU 17/20
BU 17/21
Søknad om permisjon fra vervet som nestleder i Eldrerådet
BU 17/22
Søknad om fritak fra vervet som nestleder i Rådet for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. mai 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo