Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 31.08.17 (PDF 443KB)

BU-saker august 2017 (ZIP 25,8MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 31.08.17 (PDF 283KB)

Saker til behandling

BU-boken 31.08.17 (PDF 28,3MB)

SakTittel
BU 17/40
Økonomioppfølging per 31. juli 2017 (korrigert 18.08.17)
BU 17/41
BU 17/42
Høring - strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov
BU 17/43
BU 17/44
BU 17/45
BU 17/46
Søknad om fritak fra vervet som 1. varamedlem til Eldrerådet

Tid og sted

Dato

Torsdag 31. august 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo