Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 28.09.17 (PDF 321KB)

BU-saker september 2017 (ZIP 43,2MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 28.09.17 (PDF 348KB)

Saker til behandling

BU-boken 28.09.17 (PDF 51,4MB)

SakTittel
BU 17/47
BU 17/48
BU 17/49
Svar på høring – NOU 2017: Offentlig støtte til barnefamilier
BU 17/50
Vm9 - Gjenåpning av Torshovbekken - orientering om status i saken
BU 17/51
BU 17/52
Ny retningslinje for samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene
BU 17/53

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. september 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo