Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Møtet i Sagene Bydelsutvalg er flyttet fra 7. desember 2017 til 14. desember 2017.

 

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 14.12.17 (PDF 428KB)

BU-saker november 2017 (ZIP 10,8MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 14.12.17 (PDF 218KB)

Protokoll Sagene bydelsutvalg budsjett 2018 14.12.17 (PDF 497KB)

Saker til behandling

BU-boken 14.12.17 (PDF 13,1MB)

SakTittel
BU 17/60
BU 17/61
BU 17/62
BU 17/63
Begrenset høring av endring i reguleringsplanforslag - Sandakerveien 52
BU 17/64
BU 17/65
Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene for skolene i bydelene

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. desember 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo