Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

 

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 08.02.18 (PDF 693KB)

BU-saker februar 2018 (ZIP 37,7MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 08.02.2018 (PDF 177KB)

Saker til behandling

BU-boken 08.02.18 (PDF 54MB)

SakTittel
BU 18/1
BU 18/2
BU 18/3
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2018
BU 18/4
Justering av retningslinjene for Frivilligmidler og Grønne midler
BU 18/5
Anmodning om nytt veinavn for deler av Sandakerveien og anmodning om sletting av Nycoveien og endring av veistrekning for Hans Amundsens vei
BU 18/6
BU 18/7
Supplering av liste over medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. februar 2018

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo