Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 26.04.18_revidert 24.04.2018 (PDF 312KB)

BU saker 2018 04 april (ZIP 47,6MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 26.04.2018 (PDF 385KB)

Saker til behandling

BU-boken 26.04.18 (PDF 57,4MB)

SakTittel
BU 18/8
BU 18/9
BU 18/10
BU 18/11
BU 18/12
BU 18/13
BU 18/14
Høring av behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028
BU 18/15
BU 18/16
BU 18/17
BU 18/18
BU 18/19
VA1: Dialogmøter mellom bydelens folkevalgte og brukere/ansatte ved bydelens tjenestesteder
BU 18/20
BU 18/21
BU 18/22
BU 18/23
Årsrapport 2017 for Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
BU 18/24
Søknad om fritak fra vervet som 6. varamedlem av Eldrerådet
BU 18/25
BU 18/26
Høringsuttalelse til søknad om bruksending for Maridalsveien 112

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. april 2018

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo