Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

 

 

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 14.06.18 (PDF 426KB)

BU saker 2018 06 juni (ZIP 13,5MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 14.06.2018 (PDF 189KB)

Saker til behandling

BU-boken 14.06.18 (PDF 15,1MB)

SakTittel
BU 18/27
BU 18/28
BU 18/29
BU 18/30
Beboerparkering sett opp mot andre bebudede trafikktiltak
BU 18/31
BU 18/32
BU 18/33
BU 18/34
VK7: Kulturskole og VK8: Nytt kulturhus på Voldsløkka
BU 18/35
BU 18/36
BU 18/37
BU 18/38
BU 18/39
BU 18/40
BU 18/41
Supplerende innstilling - driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Sagene
BU 18/42
BU 18/43
Forslag fra Helge Stoltenberg til uttalelse fra Bydelsutvalget: Innspill til kirkebruksplanen

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. juni 2018

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo