Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 13.02.2020 (PDF 828KB)

BU-boken 13.02.20 (PDF 34,8MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 13.02.20 (PDF 583KB)

Saker til behandling

SakTittel
BU 20/1
BU 20/2
BU 20/3
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020
BU 20/4
BU 20/5
BU 20/6
BU 20/7
BU 20/8
BU 20/9
Orientering om fratreden som varamedlem av Bydelsutvalget
BU 20/10
BU 20/11
BU 20-11 Innspill til oppstartsmøte i detaljreguleringssak – Vossegata 31B med flere (Torshovtoppen)

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. februar 2020

Tid

klokken 18:30