Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

 

 

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 01.11.18 (PDF 488KB)

BU saker 2018 10 oktober (ZIP 89,6MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 01.11.2018 (PDF 223KB)

Saker til behandling

BU-boken 01.11.18 (PDF 99,5MB)

SakTittel
Orientering MB og BU - Funksjons- og arealbehov for potensielle brukergrupper - kultursal ved Voldsløkka skole
BU 18/65
BU 18/66
Høring - ny designmanual og ny visuell identitet for Oslo kommune
BU 18/67
BU 18/68
BU 18/69
BU 18/70
Fra vannkraft til bærekraft – tiltak for vern og oppgradering av Akerselva miljøpark
BU 18/71
BU 18/72
Kommunerevisjonens rapport 9-2018 Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge
BU 18/73
Utkvittering av verbalvedtak VK1 (VF1) Dører inn til avdelingen, stellerom og soverom i barnehager
BU 18/74
Utkvittering av verbalvedtak VK12(VF12) Sunn og bærekraftig skolefrokost
BU 18/75
Utkvittering av verbalvedtak VK 13 (VF13) Sunn og bærekraftig mat i barnehagen
BU 18/76
BU 18/77
BU 18/78
BU 18/79
Utkvittering av verbalvedtak VH6 Integrering av nyankomne tilflyttere (omforent ny formulering)
BU 18/80
Utkvittering av verbalvedtak VH8 Lørdagsåpent aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens
BU 18/81
Utkvittering av verbalvedtak VH10 Kultur og møteplasser for eldre
BU 18/82
BU 18/83
Søknad om fritak fra verv som 1. varamedlem i Helse- og mestringskomitéen og 3. varamedlem i Miljø- og byutviklingskomitéen
BU 18/84

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. november 2018

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo