Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

 

 

Innkalling

BU-saker 2019 13 juni (ZIP 33,5MB)

Innkalling Sagene bydelsutvalg 13.06.19 (PDF 156KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 13.06.2019 (PDF 202KB)

Saker til behandling

SakTittel
BU 19/30
BU 19/31
BU 19/32
BU 19/33
19/34
Handlingsplan for sunt og bærekraftig kosthold i bydelens tjenester, 2019-2020
BU 19/35
Status for arbeidet med bilfritt byliv ved Advokat Dehlis plass
BU 19/36
Omregulering av stengt areal i Kyrre Grepps gate ved Haarklous plass
BU 19/37
BU 19/38
BU 19/39
Utkvittering av verbalvedtak psykisk helsearbeid blant unge
BU 19/40
BU 19/41
BU 19/42
BU 19/43
VM 11, 12 og 13 - Sykkelvennlig arbeidsplass, miljøvennlige arbeidsreiser og utslippsfrie biler i Bydel Sagene
BU 19/44
BU 19/45
VM 11, 12 og 13 - Utkvittering av tallvedtak TH1: veterinærutgifter
BU 19/46
Nytt valgoppgjør for Bydelsutvalget i Bydel Sagene - Venstre

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. juni 2019

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo