Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

 

 

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 29.08.19 (PDF 239KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 29.08.2019 (PDF 398KB)

Saker til behandling

SakTittel
BU 19/47
BU 19/48
Revisjon av reglement for bydelene – Bystyrets vedtak av 19.06.19
BU 19/49
Høring – Revidert instruks for kommunale tilsynsutvalg i institusjon mv og instruks for kommunale tilsynsutvalg for tjenester i hjemmet
BU 19/50

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. august 2019

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo