Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 9. desember 2019

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 09.12.19 (PDF 424KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 09.12.19 (PDF 456KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 19/30
AU 19/31
AU 19/32
Valg til tilsynsutvalg. Representasjon i skolenes driftsstyrer. Representasjon i skolemiljøutvalgene.
AU 19/33