Om møtet

For deltakelse under åpent kvarter kontakt sekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no 

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 14.12.20 (PDF 116KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 14.12.20 (PDF 148KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 20/35
AU 20/36
AU 20/37
Høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel
AU 20/38
Høring av kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2020
AU 20/39
Uttreden av Bydelsutvalget og Oppvekst- og velferdskomitéen. Oppnevning av nytt medlem til Oppvekst- og velferdskomitéen.
AU 20/40
Uttreden av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Tid og sted

Dato

Mandag 14. desember 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted