Om møtet

For deltakelse under åpent kvarter kontakt sekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no 

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 26.10.20 (PDF 116KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 26.10.20 (PDF 85KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 20/26
AU 20/27
AU 20/28
AU 20/29
Høringsuttalelse til handlingsplan for bærekraftig og redusert forbruk 2020-2023
AU 20/30
AU 20/31
Høring - Strategi for digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler
AU 20/32
Ungdomsskoletilhørighet for elever ved Fernanda Nissen skole
AU 20/33
AU 20/34

Tid og sted

Dato

Mandag 26. oktober 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted

Digitalt