Møte i Sagene arbeidsutvalg

Om møtet

For deltakelse under åpent kvarter kontakt sekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 14.06.21 (PDF 113KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 14.06.21 (PDF 64KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 21/17
AU 21/18
AU 21/19
Høring - Forslag til forskrift om tildeling av tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av boliger i Oslo kommune
AU 21/20
Høring av forskrift om utleie av små elektroniske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune

Tid og sted

Dato

Mandag 14. juni 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted