Arbeidsutvalget

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 27.04.2015 (PDF 29KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Arbeidsutvalg 27.04.15_korrigert (PDF 50KB)

Saker til behandling

SakTittel
Protokoll Sagene arbeidsutvalg 16.03.2015
15/10
Lovisaprisen 2015 (unntatt offentlighet)
15/11
Mandat for arbeidsgruppe - Strategi for kommunal boligmasse i bydel Sagene
15/12
15/13
Kvartalsrapport for første kvartal 2015
15/14
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2015
15/15
Utvidelse av bokollektiv for ungdom - opprettelse av 3 deltidsstillinger
15/16
Handlingsplan for å redusere og motvirke barne- og familiefattigdom i Bydel Sagene 2013-2017 - oppfølging og resultater 2013-2015
15/17
Utvidelse av publikumsmottaket i NAV
15/18
15/19
Saksdokumenter til BU-møte i papirform

Tid og sted

Dato

Mandag 27. april 2015

Tid

klokken 18:00