Møte i Sagene arbeidsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 31.08.2015 (PDF 223KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Arbeidsutvalg 31.08.15 (PDF 11KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 15/27
Økonomioppfølging per 31. juli 2015
AU 15/28
Ordningen med elektronisk distribusjon av møtedokumenter

Tid og sted

Dato

Mandag 31. august 2015

Tid

klokken 18:00