Til innhold
Arbeidsutvalget

Tid og sted

Dato

Mandag 7. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 07.12.15 (PDF 67KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 07.12.15 (PDF 171KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 15/36
Økonomioppfølging per 31. oktober 2015
AU 15/37
AU 15/38
Tilleggsinnstilling til budsjettet for 2016
AU 15/39
Søknad om permisjon fra vervet som 1. varamedlem av Bydelsutvalget
AU 15/40
Valg av medlemmer og varamedlemmer til skolemiljøutvalg i bydelen
AU 15/41
Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene for skolene i bydelen