Til innhold
Arbeidsutvalget

Tid og sted

Dato

Mandag 5. desember 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 05.12.16 (PDF 96KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 05.12.16 (PDF 154KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 16/30
AU 16/31
AU 16/32
Høring - administrativt utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
AU 16/33
AU 16/34
Endring av rekkefølge på varaliste for Høyre i Helse- og mestringskomitéen
AU 16/35
Søknad om fritak fra vervet som 2. varamedlem av Rådet for funksjonshemmede
AU 16/36
Supplering av liste over varamedlemmer til Eldrerådet