Møte i Sagene arbeidsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 06.02.2017 (PDF 190KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 06.02.17 (PDF 19KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 17/1
AU 17/2
AU 17/3
AU 17/4
Tiltak for å øke valgdeltakelsen ved stortings- og sametingsvalget 2017

Tid og sted

Dato

Mandag 6. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO