Møte i Sagene arbeidsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 02.05.2017 (PDF 65KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 02.05.17 (PDF 15KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 17/8
AU 17/9
AU 17/10
Lovisaprisen 2017 (unntatt offentligheten)
AU 17/11
Søknad om permisjon fra vervet som nestleder i Eldrerådet
AU 17/12
Søknad om fritak fra vervet som nestleder i Rådet for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO