Arbeidsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 06.06.2017 (PDF 78KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 06.06.17 (PDF 17KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 17/14
AU 17/15
AU 17/16
Behovet for vedlikeholds- og investeringsmidler til parkene
AU 17/17
AU 17/18
AU 17/19
AU 17/20
Søknad om fritak fra vervet som 3. varamedlem av Eldrerådet
AU 17/21
Søknad om permisjon fra vervet som leder for Tilsynsutvalg 1

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. juni 2017

Tid

klokken 17:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO