Arbeidsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 28.08.2017 (PDF 142KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 28.08.17 (PDF 170KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 17/22
Økonomioppfølging per 31. juli 2017 (korrigert 18.08.17)
AU 17/23
AU 17/24
Søknad om fritak fra vervet som 1. varamedlem til Eldrerådet

Tid og sted

Dato

Mandag 28. august 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO