Møte i Sagene arbeidsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 30.10.17 (PDF 401KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 30.10.17 (PDF 248KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 17/28
AU 17/29
AU 17/30
Søknad om utvidet permisjon fra vervet som 1. varamedlem til Bydelsutvalget
AU 17/31
Supplering av varamedlem til Helse- og mestringskomitéen

Tid og sted

Dato

Mandag 30. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO