Arbeidsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 11.06.19 (PDF 320KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 11.06.2019 (PDF 151KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 19/13
AU 19/14
AU 19/15
AU 19/16
AU 19/17
Nytt valgoppgjør for Bydelsutvalget i Bydel Sagene - Venstre

Tid og sted

Dato

Tirsdag 11. juni 2019

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO